ให้การซื้อประกันชีวิตของลูกค้าธนาคารออมสินเป็นเรื่องง่ายขึ้น! ไม่ต้องยุ่งยากเรื่องเอกสาร แค่มีแอปพลิเคชัน MyMo by GSB