📸ภาพบรรรยากาศการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 🔥 เดอะ พาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก

🥰เพื่อให้พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้และทราบขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ หรือเหตุฉุกเฉินภายในศูนย์การค้าฯ และสามารถใช้ถังเคมีดับเพลิง ระงับเหตุอัคคีภัยในเบื้องต้นลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

😘ทั้งนี้ศูนย์การค้า เดอะ พาซิโอ เน้นย้ำเรื่องมาตรการความปลอดภัย และ หมั่นตรวจสอบดูแลในทุกๆ จุดอยู่เสมอ เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าใช้บริการ และขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจเข้าใช้บริการภายในศูนย์การค้า เดอะ พาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก 💚💚