เตรียมพบกับตลาดนัด Cool Market @The Paseo Town

เตรียมพบกับตลาดนัด Cool Market

แหล่ง รวบรวมสินค้าแฟชั่น อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ ฯลฯ

ทุกวัน ศุกร์ , เสาร์ , อาทิตย์ เวลา 15.00 น. – 21.00 น.

เริ่ม วันศุุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นี้

!!แล้วเจอกันจ้า!!

thThai